Skupina C1+E

Vozidla spadající do dané skupiny: jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
  • z vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
  • z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg

Minimální věk pro udělení: 18 let

Rovnocennost s jinými skupinami (tj. vozidla jiných skupin, která lze s oprávněním této skupiny řídit): AM, B+E

SKUPINY ŘO