Změna praktických zkoušek z jízdy na motocyklu

Dle novely č. 167/2002 Sb. se povinnou části praktické zkoušky z jízdy na motocyklu stal test na cvičišti, kde musí uchazeč o řidičský průkaz předvést, jak umí ovládat motocykl. Na žáky čeká 12 testů, kde komisař hodnotí slalom či manipulaci s motocyklem. Součástí novely je přesný popis jednotlivých testů včetně obrazové dokumentace. Celá novela je k nahlédnutí zde.

Formuláře potřebné pro přijetí do autoškoly


Dárkové poukazy

Přemýšlíte o skutečně originálním či netradičním dárku? Obdarujte své blízké dárkovou poukázkou na získání řidičského průkazu.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 602 115 587.

Pravidelné školení řidičů

 • Změna zákona č. 247/2000 Sb. od 1.8.2011 § 48 odst.5.
  Profesní průkaz řidiče
  Novela zákona umožňuje získání průkazu profesní způsobilosti řidiče pro absolvování 35 hodin školení.Novinka se týká pouze těch řidičů,kteří dosud nejsou držiteli profesního průkazu řidiče,ale získali řidičské oprávnění skupin C1,C1+E,C,C+E do před datem 10.září 2009 a jde-li o řidičské oprávnění skupiny D1,D1+E,D,D+E před datem 10.září 2008.
  Řidič musí absolvovat kurz v rozsahu 35 hodin.Toto školení není zakončeno žádnou závěrečnou zkouškou.
 • Změna zákona č. 247/2000 Sb. od 1.8.2011 § 48 odst.4.
  Řidič,který přestal vykonávat své povolání,vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení řidičů předepsaným způsobem od data vydání profesního průkazu (tj. každoročně absolvuje 7 hodin pravidelného školení v období 5-ti let),pokud hodlá opět řídit vozidlo,musí se zúčastnit kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.Rozsah ročního kurzu podle odst.2 se neuplatní.
 • § 48 odst.2 Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Povinnosti žáků praktického výcviku

 • žák se k výcvikové jízdě dostaví v čistém oděvu, nezraněný a řádně odpočatý
 • žák se k výcvikové jízdě dostaví s platným občanským průkazem
 • před jízdou nesmí požít žádnou návykovou, ani jinou látku (léky,drogy,alkohol) po jejímž požití by byla snížena schopnost jeho reakcí a řízení
 • žák se dostaví na jízdy v pohodlné pevné obuvi, vhodně a střídmě oblečen, bez ostrých doplňků a šperků
 • žáci – klienti mají povinnost každou závadu ihned nahlásit vyučujícímu
 • při praktickém výcviku je žák – klient povinen striktně dbát pokynů učitele - instruktora
 • při výcviku je přísný zákaz používání mobilních telefonů

Důležité odkazy