Skupina T

Vozidla spadající do dané skupiny: zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

Minimální věk pro udělení: 17 let

Rovnocennost s jinými skupinami (tj. vozidla jiných skupin, která lze s oprávněním této skupiny řídit): ---

SKUPINY ŘO