Skupina A1

Vozidla spadající do dané skupiny:
  • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
  • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Minimální věk pro udělení: 16 let

Rovnocennost s jinými skupinami (tj. vozidla jiných skupin, která lze s oprávněním této skupiny řídit): AM, B1 do 125 cm3 a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

SKUPINY ŘO