Trường học lái xe "Jana"

AUTOŠKOLA Jana
Náměstí 6/10
418 01 Bílina - Chudeřice

E-mail: info@autoskolajana.cz

Mobil: +420 603 233 762

Bản đồ
GPS: 50°33'49.004"N, 13°46'55.074"E

  • Chúng tôi cung cấp đào tạo cho các nhóm này - A, B, B+E, C, C+E, D, T
  • Chúng tôi có giá thấp
  • Bạn có thể phân chia các khoản thanh toán
  • Chúng ta có thiết bị hiện đại
  • Sử dụng máy tính và video
  • Đào tạo chuyên nghiệp

Hãy tham gia với chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo thành công.
Autoškola Jana