Odkazy

Důležité odkazy


Důležité dokumenty ke stažení
Co potřebuji znát před příchodem do autoškoly:

Formuláře potřebné pro přijetí do autoškoly:
  • Žádost o přijetí k výuce a výcviku
    Potvrzení podmínky přijetí k výuce a výcviku musí být od 19.1.2013 přílohou k stávajícím žádostem o řidičské oprávnění, pokud se žadatele týká § 83 odst. 5 a 6 zákona č. 361/2000 Sb. – (C,D věk). Čestné prohlášení musí od 19.1.2013 tvořit přílohu stávající žádosti o řidičské oprávnění. K zaevidování žádosti je nutné, aby žádost byla vytištěná oboustranně. Doporučujeme ji vyplnit přímo v autoškole, kde je také k dostání.
  • Posudek o zdravotní způsobilosti
  • Požadavky na fotografii